Velkommen til xxxxxxxxxx Vandværk

Vandværket er beliggende på xxxxx i xxxxx. Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne.

Spild

Ledningsbrud

Opdager du ledningsbrud, kontakt da xxxxx xxxxxxx på tlf.: xxxx xxxx.

Vandv Bestyrelse Lille

Bestyrelsen

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen.